Genel Su Arıtma Sistemleri


 • Kurumsal Alan Ürünlerinde Sağlık

Fiyat: Bilgi Alınız

Reverse osmosis teknolojisi canlılarda doğal olarak var olan osmos olayından geliştirilmiştir. Canlılarda, organlardan kana su geçişi, bitkilerin köklerinin topraktan suyu alması v.b. doğal olarak meydana gelen osmos olayı ile gerçekleşir. Osmos farklı iyon değişimlerine sahip olan ve aralarında bir yarı geçirgen zar bulunan iki çözeltinin ozmotik basınç vasıtasıyla iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır. Yarı geçirgen zar suyun geçişine izin verirken suda çözünen maddelerin geçişini önler. Seyreltik çözeltiden daha konsantre çözeltiye doğru oluşan sıvı hareketi zarın her iki yanındaki konsantrasyon eşitlenene kadar devam eder. Eğer zarın yoğun olan tarafına basınç uygulanırsa, sıvı akışı konsantre taraftan seyreltik tarafa doğru geri dönecektir. Bu duruma ters osmos denir.

REO sistem farklı iyon değişimlerine sahip olan ve aralarında bir yarı geçirgen menbran bulunan iki çözeltinin ozmik basınç vasıtasıyla iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır. Bu olayı tersine çevirmek için bir pompa ile ozmik basınçtan daha büyük bir basınç uygulandığında yarı geçirgen olan ve üzerinde 5 angstrong boyutunda gözenekler bulunan menbran sadece saf suyu geçirirken bakteriler, projenler, organik maddeler, askıda katı maddeler, erimiş tuzlar, nitrit alüminyum ve ağır metalleri tutar. REO sistemi dışındaki hiçbir proses tek başına sudaki bütün yabancı maddeleri REO veriminde arıtamaz.Uzman Görüşleri

 • Önemli sayıda insan kronik olarak susuz olduklarına ve diğer önemli sayıdaki insanda sağlık sorunlarının nedeninin susuzluk olduğuna inanmazlar.

  Christopher Vasey N.D.
 • Artrit’ten diyabete ve kansere kadar düşünebildiğim tüm hastalıkların ortak noktası vücudun asiditesidir.

  Dr. Robert O. Young
 • Sağlığınızı geri kazanmak için yan etkileri olan pahalı ilaçlara ihtiyacınız yok, Alkali su vücudunuzu alkalileştirdiği ve etkin bir antioksitan...

  Dr. Ingfreid Hobert
 • Sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak konusunda alkali su, Alexander Fleming’in penisilini buluşundan bu yana kaydedilmiş en önemli ilerlemedir.

  Dr. William Kelly
 • Kaslarımız sıfır asidite veya gayet dar bir sınır içinde kalması gerekli olan asidite ortamı içinde çalışabilecek şekilde yaratılmışlardır....

  Dr. Michael Colgan

Neden Alkali Su?

 • Yaşlanmayı yavaşlatır
 • Sağlıklı kilo verdirir
 • pH dengesini ayarlar
 • Bağışıklığı destekler
 • Asidik atıkları temizler
 • Damarların açılmasını sağlar
 • Besin emilimi sağlar
 • Vücut nemlenmesini sağlar
 • Zinde ve enerjik tutar
 • Asitlenmeyi engeller
 • Sağlıklı sindirim sağlar
 • Sağlığınız için önemlidir